مقام اول مسابقات تيمي كلاس 1400 - سال 1389

باشگاه پيكان در دومين دوره مسابقات رالي قهرماني كشور موفق به كسب مقام اول تيمي كلاس 1400حرفه ايي در آبانماه سال 1389 شده است .

Website Security Test