مقام اول مسابقات تيمي كلاس 2000(حرفه ايي) - سال 1386

باشگاه پيكان در اولين دوره مسابقات رالي قهرماني كشور موفق به كسب مقام اول تيمي كلاس 2000 حرفه ايي در ارديبهشت سال 1386 شده است .

Website Security Test