افتخارات واليبال

مقام اول مسابقات والیبال جام باشگاههای آسیا -تهران 2022

هشتمين قهرماني مسابقات والیبال جام باشگاههای آسیا -تهران 2022


مقام سوم مسابقات والیبال جام باشگاههای جهان - قطر 2010

اين مسابقات در سطح برترين هاي قاره هاي جهان در كشور قطر برگزار گرديد. كه باشگاه پيكان به عنوان نماينده قاره آسيا موفق به كسب مقام سوم جهان گرديد.


مقام اول مسابقات والیبال جام باشگاههای آسیا - چین 2010

مقام اول مسابقات والیبال جام باشگاههای آسیا - چین 2010


مقام اول مسابقات والیبال جام باشگاههای آسیا - امارات 2009

مقام اول مسابقات والیبال جام باشگاههای آسیا - امارات 2009


مقام اول مسابقات والیبال جام باشگاههای آسیا - قزاقستان 2008

مقام اول مسابقات والیبال جام باشگاههای آسیا - قزاقستان 2008


مقام اول مسابقات والیبال جام باشگاههای آسیا - بحرین 2007

مقام اول مسابقات والیبال جام باشگاههای آسیا - بحرین 2007


مقام اول مسابقات جام باشگاههای آسیا - ویتنام 2006

مقام اول مسابقات جام باشگاههای آسیا - ویتنام 2006


مقام دوم مسابقات والیبال جام باشگاههای آسیا - تهران 2004

مقام دوم مسابقات والیبال جام باشگاههای آسیا - تهران 2004


مقام اول مسابقات والیبال جام باشگاههای آسیا - تايلند 2000

مقام اول مسابقات والیبال جام باشگاههای آسیا - تايلند 2000


مقام سوم مسابقات والیبال جام باشگاههای آسیا - چين 1999

مقام سوم مسابقات والیبال جام باشگاههای آسیا - چين 1999


Website Security Test