اعضاي هيات مديره

.

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره


اسحاق اينانلو

رئیس هیئت مدیره


.

عضو هیئت مدیره


اكبر محمدي

سر پرست و عضو هیئت مدیره


حميد بزرگي

عضو هيات مديره


Website Security Test