مهدي مناجاتي بعنوان عضو كميته فني تيم فوتبال و مدير تيمهاي پايه انتخاب شد

طي حكمي از سوي جمشيدي : مهدي مناجاتي بعنوان عضو كميته فني تيم فوتبال و مدير تيمهاي پايه انتخاب شد

اخبار | گروه:  فوتبال | منبع: | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۲/۲۷

طي حكمي از سوي جمشيدي : مهدي مناجاتي بعنوان عضو كميته فني سازمان فوتبال و مدير تيمهاي پايه انتخاب شد. در اين حكم آمده است :

نظر به تجارب و شايستگي هاي جنابعالي ، به موجب اين حكم بعنوان عضو كميته فني سازمان فوتبال و مدير تيمهاي پايه موسسه فرهنگي ورزشي ايران خودرو منصوب مي گرديد.

اميد است با اتكال به ايزد منان در راستاي اهداف تعالي سازمان موفق و مويد باشيد.


باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان
Cultural and sports clubs Paykan http://www.peykanclub.com