گروه های گالری

گروه تصاویر فوتبال ( 5287 )
گروه تصاویر والیبال ( 3528 )

برچسب ها

گالری

ذوب آهن اصفهان – پیکان

توضیحات :

ذوب آهن اصفهان 1– پیکان1 (03/08/97)

تعداد تصاویر : 58 عدد

پیکان – سپید رود رشت

توضیحات :

پیکان1 – سپید رود رشت0 (97/07/06)

تعداد تصاویر : 30 عدد

صنعت نفت آبادان – پیکان

توضیحات :

صنعت نفت آبادان1 – پیکان 2 (97/06/30)

تعداد تصاویر : 52 عدد

پیکان – استقلال خوزستان

توضیحات :

پیکان 1- استقلال خوزستان 0 (97/06/08)

تعداد تصاویر : 23 عدد

پیکان - ماشین سازی تبریز

توضیحات :

پیکان 1- ماشین سازی تبریز1 (97/05/25)

تعداد تصاویر : 20 عدد

پیکان - ماشین سازی تبریز

توضیحات :

پیکان 1- ماشین سازی تبریز1 (97/05/25)

تعداد تصاویر : 0 عدد

سپاهان اصفهان – پیکان

توضیحات :

سپاهان اصفهان 0– پیکان 0 (97/05/19)

تعداد تصاویر : 67 عدد

پیکان – سایپا

توضیحات :

پیکان 3 – سایپا 0 (11/05/97)

تعداد تصاویر : 64 عدد

استقلال – پیکان ( لیگ 98-97)

توضیحات :

استقلال 0- پیکان 0 (05/05/97)

تعداد تصاویر : 50 عدد

پیکان – استقلال خوزستان

توضیحات :

پیکان 0- استقلال خوزستان 0(97/01/24)

تعداد تصاویر : 72 عدد

پیکان – سپاهان اصفهان

توضیحات :

پیکان 1– سپاهان اصفهان0 (97/01/11)

تعداد تصاویر : 40 عدد

تراکتور سازی – پیکان

توضیحات :

تراکتور سازی 0– پیکان 1 (96/12/10)

تعداد تصاویر : 67 عدد

گسترش فولاد تبريز – پيكان

توضیحات :

گسترش فولاد تبريز0 – پيكان3 (96/12/04)

تعداد تصاویر : 63 عدد

فولاد خوزستان - پيكان

توضیحات : فولاد خوزستان1- پيكان2(96/11/26)تعداد تصاویر : 74 عدد

پيكان - سياه جامگان

توضیحات :

پيكان 2- سياه جامگان1 (96/11/20)

تعداد تصاویر : 47 عدد

نفت تهران – پيكان

توضیحات :

نفت تهران 1- پيكان 1 (96/11/12)

تعداد تصاویر : 53 عدد

پيكان – سپيد رود رشت

توضیحات :

پيكان 0– سپيد رود رشت0(96/10/21)

تعداد تصاویر : 50 عدد

پيكان – پارس جم

توضیحات :

پيكان 1- پارس جم1 (96/10/08)

تعداد تصاویر : 29 عدد

پديده مشهد – پيكان

توضیحات :

پديده مشهد 1- پيكان 1 (96/10/01)

تعداد تصاویر : 65 عدد

پيكان – استقلال تهران

توضیحات :

پيكان 0 – استقلال تهران 0 (96/09/09)

تعداد تصاویر : 61 عدد

پيكان – صنعت نفت آبادان

توضیحات :

پيكان 1- صنعت نفت آبادان 1 (96/08/24)

تعداد تصاویر : 48 عدد

سپاهان اصفهان – پيكان

توضیحات :

سپاهان اصفهان 0- پيكان 1 (96/08/09)

تعداد تصاویر : 58 عدد

پيكان – تراكتور سازي

توضیحات :

پيكان 2 – تراكتور سازي تبريز 1 (96/07/27)

تعداد تصاویر : 49 عدد

پيكان – گسترش فولاد تبريز

توضیحات :

پيكان1 – گسترش فولاد تبريز0 (96/07/20)

تعداد تصاویر : 43 عدد

سیاه جامگان مشهد – پیکان

توضیحات :

سیاه جامگان مشهد 0– پیکان 2 (96/07/06)

تعداد تصاویر : 64 عدد

پيكان – نفت

توضیحات :

پيكان 3- نفت 1 (31/06/96)

تعداد تصاویر : 56 عدد

پرسپوليس – پيكان

توضیحات :

پرسپوليس 0- پيكان 1 (26/06/96)

تعداد تصاویر : 33 عدد

پیکان - فولاد خوزستان

توضیحات :

پیکان 1- فولاد خوزستان 0 (96/06/02)

تعداد تصاویر : 53 عدد

پيكان – ذوب آهن اصفهان

توضیحات :

پيكان 0- ذوب آهن اصفهان 0 (20/05/96)

تعداد تصاویر : 31 عدد

پيكان – پديده مشهد (ليگ 97-96)

توضیحات :

پيكان 1- پديده مشهد 1 (06/05/96)

تعداد تصاویر : 45 عدد

فولاد خوزستان – پيكان

توضیحات :

فولاد خوزستان 1- پيكان 2 (14/02/96)

تعداد تصاویر : 61 عدد

پيكان – سايپا

توضیحات :

پيكان 2- سايپا 0 (02/09/96)

تعداد تصاویر : 44 عدد

سياه جامگان – پيكان

توضیحات :

سياه جامگان مشهد 1- پيكان 2 (31/01/96)

تعداد تصاویر : 39 عدد

پيكان – ماشين سازي تبريز

توضیحات :

پيكان 3- ماشين سازي تبريز 1 (11/01/96)

تعداد تصاویر : 41 عدد

پيكان – استقلال خوزستان

توضیحات :

پيكان 4- استقلال خوزستان 3 (26/11/95)

تعداد تصاویر : 54 عدد

پيكان – سپاهان اصفهان

توضیحات :

پيكان 3- سپاهان اصفهان 2 (14/11/95)

تعداد تصاویر : 53 عدد

پيكان – گسترش فولاد تبريز

توضیحات :

پيكان1 – گسترش فولاد تبريز1 (23/10/95)

تعداد تصاویر : 56 عدد

پیکان – فولاد خوزستان

توضیحات :

پیکان 2 – فولاد خوزستان 1 (03/10/95)

تعداد تصاویر : 48 عدد

پيكان – سياه جامگان

توضیحات :

پيكان 1- سياه جامگان 0 (19/19/95)

تعداد تصاویر : 52 عدد

پيكان – پرسپوليس

توضیحات :

پيكان 0- پرسپوليس 0 (04/09/95)

تعداد تصاویر : 58 عدد

ماشين سازي تبريز – پيكان

توضیحات :

ماشين سازي تبريز 1- پيكان 4 (06/08/95)

تعداد تصاویر : 56 عدد

پيكان - صنعت نفت آبادان

توضیحات :

پيكان 3- صنعت نفت آبادان 2 (23/07/95)

تعداد تصاویر : 50 عدد

پيكان – نفت تهران

توضیحات :

پيكان 0- نفت تهران 0 (25/06/95)

تعداد تصاویر : 54 عدد

سپاهان اصفهان – پيكان

توضیحات :

سپاهان اصفهان 1- پيكان 1 (20/06/95)

تعداد تصاویر : 42 عدد

پيكان – استقلال تهران

توضیحات :

پيكان 1- استقلال تهران 1 (21/05/95)

تعداد تصاویر : 48 عدد

پيكان – صباي قم

توضیحات :

 پيكان 1- صبا 1 (10/05/95)

تعداد تصاویر : 56 عدد

گسترش فولاد تبريز – پيكان ( ليگ برتر فوتبال 96-95)

توضیحات :

گسترش فولاد تبريز0 – پيكان 0 (05/05/95)

تعداد تصاویر : 39 عدد

مس كرمان – پيكان

توضیحات :

مس كرمان 1- پيكان 2 (21/02/95)

تعداد تصاویر : 58 عدد

پيكان – پاس همدان

توضیحات :

پيكان 1 – پاس همدان 0(13/02/95)

تعداد تصاویر : 111 عدد

پيكان – فولاد يزد

توضیحات :

پيكان 2- فولاد يزد 1(09/01/95)

تعداد تصاویر : 55 عدد

پيكان - آلومينيوم هرمزگان

توضیحات :

پيكان 1- آلومينيوم هرمزگان0 (17/12/94)

تعداد تصاویر : 44 عدد

پيكان - مس رفسنجان

توضیحات :

پيكان1 - مس رفسنجان1 (01/12/94)

تعداد تصاویر : 59 عدد

ماشين سازي تبريز - پيكان

توضیحات :

ماشين سازي تبريز 1- پيكان1 (25/11/94)

تعداد تصاویر : 69 عدد

پيكان - پارسه

توضیحات :

پيكان 3 - پارسه 1 (20/11/94)

تعداد تصاویر : 51 عدد

پيكان – نفت مسجد سليمان

توضیحات :

پيكان1 –  نفت مسجد سليمان1(06/11/94)

تعداد تصاویر : 59 عدد

پيكان – فجرسپاسي

توضیحات :

پيكان2- فجرسپاسي شيراز 0 (24/10/94)

تعداد تصاویر : 64 عدد

داماش گيلان – پيكان

توضیحات :

داماش گيلان 1- پيكان 2 (03/10/94)

تعداد تصاویر : 54 عدد

پاس همدان – پيكان

توضیحات :

پاس همدان 0- پيكان 0 (09/09/94)

تعداد تصاویر : 46 عدد

پيكان – گيتي پسند

توضیحات :

پيكان 2- گيتي پسند 0 (02/09/94)

تعداد تصاویر : 45 عدد

پيكان – خونه به خونه

توضیحات :

پيكان 1- خونه به خونه  بابل 1( 25/08/94)

تعداد تصاویر : 51 عدد

صنعت نفت آبادان – پيكان

توضیحات :

صنعت نفت آبادان 2– پيكان2 (18/08/94)

تعداد تصاویر : 42 عدد

پيكان – آلومينيوم اراك

توضیحات :

پيكان 1- آلومينيوم اراك 1 (12/08/94)

تعداد تصاویر : 53 عدد

فولاد يزد – پيكان

توضیحات :

فولاد يزد 0 – پيكان 1 (06/08/94)

تعداد تصاویر : 51 عدد

پيكان – خيبر خرم آباد

توضیحات :

پيكان3 – خيبر خرم آباد2 (27/07/94)

تعداد تصاویر : 50 عدد

آلومينيوم هرمزگان – پيكان

توضیحات :

آلومينيوم هرمزگان1 – پيكان 1 (20/07/94)

تعداد تصاویر : 51 عدد

پيكان- گل گهر سيرجان

توضیحات :

پيكان1 - گل گهر سيرجان 0(13/07/94)

تعداد تصاویر : 40 عدد

پيكان – ماشين سازي

توضیحات :

پيكان 2 – ماشين سازي تبريز 2 (31/06/94)

تعداد تصاویر : 42 عدد

پارسه – پيكان

توضیحات :

پارسه 0- پيكان 1 (25/06/94)

تعداد تصاویر : 40 عدد

پيكان – نساجي مازندران

توضیحات :

پيكان 2- نساجي مازندران 0 (18/06/94)

تعداد تصاویر : 43 عدد

نفت مسجد سليمان - پيكان

توضیحات :

نفت مسجد سليمان 0- پيكان 1 (13/06/94)

تعداد تصاویر : 32 عدد

پيكان – ايرا نجوان بوشهر

توضیحات :

پيكان 3 – ايرا نجوان بوشهر 0(07/06/94)

تعداد تصاویر : 34 عدد

پيكان – داماش گيلان (ليگ دسته اول 94-95)

توضیحات :

پيكان 3 –داماش گيلان 0(26/05/94)ليگ دسته اول 94-95

تعداد تصاویر : 29 عدد

صباي قم – پيكان

توضیحات :

صباي قم0 – پيكان 0 (28/01/94)

تعداد تصاویر : 32 عدد

پيكان – پديده مشهد

توضیحات :

پيكان0 – پديده مشهد0 (22/01/94)

تعداد تصاویر : 36 عدد

ملوان بندر انزلي – پيكان

توضیحات :

ملوان بندر انزلي1 –  پيكان 1(18/01/94)

تعداد تصاویر : 34 عدد

پيكان - نفت تهران

توضیحات :

پيكان 1- نفت تهران 1 (23/11/93)

تعداد تصاویر : 41 عدد

پيكان – گسترش فولاد تبريز

توضیحات :

پيكان1 – گسترش فولاد تبريز1 (15/11/93)

تعداد تصاویر : 33 عدد

نفت مسجد سليمان – پيكان

توضیحات :

نفت مسجد سليمان 0 – پيكان 0 ( 09/11/93)

تعداد تصاویر : 33 عدد

پيكان – استقلال خوزستان

توضیحات :

پيكان 1 – استقلال خوزستان 1 (30/08/93)

تعداد تصاویر : 29 عدد

راه آهن- پيكان

توضیحات :

راه آهن0- پيكان 0 (14/08/93)

تعداد تصاویر : 28 عدد

تراكتورسازي- پيكان

توضیحات :

تراكتورسازي 1- پيكان 2 (30/07/93)

تعداد تصاویر : 28 عدد

پيكان – بهمن شيراز

توضیحات :

پيكان 2 – بهمن شيراز 1 (25/07/93) جام حذفي

تعداد تصاویر : 29 عدد

پديده مشهد - پيكان

توضیحات :

پديده مشهد 1- پيكان 2 (04/07/93)

تعداد تصاویر : 28 عدد

پيكان– ملوان بندر انزلي

توضیحات :

پيكان 1 – ملوان بندر انزلي0(28/06/93)

تعداد تصاویر : 24 عدد

پيكان – فولاد خوزستان

توضیحات :

پيكان 1 – فولاد خوزستان 0(14/06/93)

تعداد تصاویر : 21 عدد

نفت تهران – پيكان

توضیحات :

نفت تهران 0 – پيكان 0 (07/06/93)

تعداد تصاویر : 19 عدد

سپاهان اصفهان – پيكان

توضیحات :

سپاهان اصفهان2– پيكان 0 (10/05/93) هفته اول

تعداد تصاویر : 17 عدد

پيكان – فجرسپاسي (پلي آف 2)

توضیحات :

پيكان 1 – فجرسپاسي 0 (11/02/93) صعود تيم فوتبال پيكان به ليگ ...تعداد تصاویر : 69 عدد

پيكان - سياه جامگان (پلي آف)

توضیحات :

پيكان 0 -  سياه جامگان مشهد 0 (25/01/93) پلي آف

تعداد تصاویر : 34 عدد

پيكان – پرسپوليس شمال

توضیحات :

پيكان 5 – پرسپوليس شمال 0 (19/01/93)

تعداد تصاویر : 35 عدد

پيكان – البدر بندر كنگ

توضیحات :

پيكان 3  –  البدر بندر كنگ 0 _ (23/12/92)

تعداد تصاویر : 46 عدد

پيكان – ايرانجوان بوشهر

توضیحات :

پيكان 0 - ايرانجوان بوشهر 0(10/12/92)

تعداد تصاویر : 40 عدد

پيكان – يزد لوله

توضیحات :

پيكان 1 –  يزد لوله0  (21/11/92)

تعداد تصاویر : 34 عدد

پيكان – آلومينيوم هرمزگان

توضیحات :

پيكان2 –  آلومينيوم هرمزگان 1 (07/11/92)

تعداد تصاویر : 30 عدد

پيكان – ابومسلم

توضیحات :

پيكان 3 – ابومسلم 1 (22/10/92)

تعداد تصاویر : 27 عدد

پارسه - پيكان

توضیحات :

پارسه 1 – پيكان 2 (15/10/92)

تعداد تصاویر : 29 عدد

پيكان – مس رفسنجان

توضیحات :

پيكان 1 –  مس رفسنجان  2 (26/08/92)

تعداد تصاویر : 21 عدد

پيكان - راهيان كرمانشاه

توضیحات :

پيكان 0 -  راهيان كرمانشاه 1 (11/08/92)

تعداد تصاویر : 30 عدد

پيكان 3- پاس همدان 2

توضیحات :

پيكان 3- پاس همدان 2 (24/07/92)

تعداد تصاویر : 36 عدد

پيكان 0- نفت مسجد سليمان 2

توضیحات :

پيكان 0- نفت مسجد سليمان 2(14/07/92) هفته سوم

تعداد تصاویر : 15 عدد

پيكان 0- پارسه 2(03/07/92)

توضیحات :

پيكان 0- پارسه 2(03/07/92) هفته اول

تعداد تصاویر : 24 عدد

صنعت نفت آبادان - پيكان

توضیحات :

صنعت نفت آبادان 2 -  پيكان  0 ( 20/02/92)

تعداد تصاویر : 25 عدد

پيكان – فجر سپاسي

توضیحات :

پيكان 1 –  فجر سپاسي 2 (15/02/92)

تعداد تصاویر : 23 عدد

پيكان – راه آهن

توضیحات :

پيكان 1–  راه آهن 4 (11/12/91)

تعداد تصاویر : 29 عدد

پيكان – سايپا

توضیحات :

پيكان 1- سايپا 2 (27/11/91)

تعداد تصاویر : 16 عدد

پيكان – صباي قم

توضیحات :

پيكان 1 – صباي قم 4 (05/10/91)

تعداد تصاویر : 37 عدد

پيكان – صنعت نفت آبادان

توضیحات :

پيكان 0 – صنعت نفت آبادان 0 (13/09/91)

تعداد تصاویر : 34 عدد

پيكان – ملوان

توضیحات :

پيكان 1 -  ملوان 0 (27/08/91) هفته پانزدهم  

تعداد تصاویر : 25 عدد

پيكان – ملوان

توضیحات :

پيكان 1 -  ملوان 0 (27/08/91) هفته پانزدهم  

تعداد تصاویر : 0 عدد

پيكان – ذوب آهن اصفهان

توضیحات :

پيكان 2 –  ذوب آهن اصفهان 2 (04/08/91) هفته سيزدهم

تعداد تصاویر : 31 عدد

پيكان – مس كرمان

توضیحات :

پيكان 0 – مس كرمان 0 (29/07/91) هفته دوازدهم

تعداد تصاویر : 22 عدد

راه آهن – پيكان

توضیحات :

راه آهن 1 -  پيكان 0 ( 13/07/91) هفته يازدهم

تعداد تصاویر : 25 عدد

پيكان - فولاد خوزستان

توضیحات : تعداد تصاویر : 21 عدد

سايپا - پيكان

توضیحات : تعداد تصاویر : 21 عدد

پيكان - آلومينيوم هرمزگان

توضیحات : پيكان 2- آلومينيوم هرمزگان1(24/06/91)تعداد تصاویر : 39 عدد

پيكان تهران – سپاهان اصفهان

توضیحات :

پيكان تهران 1 – سپاهان اصفهان 0  ( 02/06/91) هفته ششم

نفت تهران - پيكان تهران

توضیحات :

نفت تهران 1 - پيكان تهران 2 (27/05/91) هفته پنجم

تعداد تصاویر : 29 عدد

پيكان - گهردورود

توضیحات : تعداد تصاویر : 24 عدد

پيكان - تراكتور سازي

توضیحات : تعداد تصاویر : 12 عدد

پيكان - صبا قم

توضیحات :

اعضاي تيم پيكان مقابل صبا قم - مورخ 29 تيرماه سال 91

تعداد تصاویر : 6 عدد

پيكان و استقلال در تركيه

توضیحات :

مورخ 91/04/17 تركيه

تعداد تصاویر : 4 عدد

پیکان-اتکاء گلستان

توضیحات :

مورخ 24 فروردین 91

پیکان 1 - اتکاء گلستان 1

سلام پیکان به لیگ ...تعداد تصاویر : 63 عدد

استيل آذين سمنان-پيكان

توضیحات :

استيل آذين سمنان 1 - پيكان تهران 1 (17/01/91) 

تعداد تصاویر : 25 عدد

پيكان - صنعت ساري

توضیحات :

پيكان 4 - صنعت ساري 2 (04/12/90)

تعداد تصاویر : 15 عدد

پیکان - پرسپولیس

توضیحات :

پیکان 0 - پرسپولیس 1 (دیدار دوستانه 07/12/90)

تعداد تصاویر : 6 عدد

پيكان - ابومسلم مشهد

توضیحات :

پيكان 2 - ابومسلم مشهد 1 (27/11/90)

تعداد تصاویر : 3 عدد

پيكان - پيام مخابرات فارس

توضیحات :

پيكان 1 - پيام مخابرات فارس 0 (20/11/90)

تعداد تصاویر : 15 عدد

پيكان - صنعت مس رفسنجان

توضیحات :

پيكان 3 - صنعت مس رفسنجان 2 (07/11/90)

تعداد تصاویر : 16 عدد

پيكان - پارسه

توضیحات :

پيكان 1 - پارسه 0 (22/10/90)

تعداد تصاویر : 16 عدد

پيكان -استيل آذين سمنان

توضیحات :

پيكان 2 - استيل آذين سمنان 1 (24/09/90)

تعداد تصاویر : 13 عدد

پيكان-شهرداري اراک

توضیحات :

پيكان صفر -شهرداري اراك صفر  (10/09/90)

تعداد تصاویر : 8 عدد

پيكان - ابومسلم مشهد

توضیحات :

پيكان 1 - ابومسلم مشهد .  (19/08/90)

تعداد تصاویر : 12 عدد

پیکان - سایپای شمال

توضیحات :

پیکان 2 – سایپای شمال 1 (28/07/90)

تعداد تصاویر : 15 عدد

پيكان - فولاد يزد

توضیحات :

پيكان 1- فولاد يزد 1 (07/07/90)

تعداد تصاویر : 14 عدد

پيكان - يادآوران خرمشهر

توضیحات :

پيكان 1- يادآوران خرمشهر 0  (جام حذفي 31/06/90)

تعداد تصاویر : 10 عدد

پيكان -راه آهن

توضیحات :

پيكان  1 -  راه آهن  0 (25/02/90)

تعداد تصاویر : 14 عدد

سايپا - پيكان

توضیحات :

سايپا 1 - پيكان 1 (09/02/90)

تعداد تصاویر : 16 عدد

پيكان-تراكتور سازي

توضیحات :

پيكان 1 - تركتور سازي 2  (02/02/90)

تعداد تصاویر : 11 عدد

صنعت آبادان- پيكان

توضیحات :

 صنعت آبادان 2- پيكان 1    ( 26/01/90)

تعداد تصاویر : 13 عدد

پيكان - صبا

توضیحات :

پيكان - صبا 19/01/90

تعداد تصاویر : 13 عدد

پیکان - شهرداری تبریز

توضیحات :

پیکان - شهرداری تبریز 6/12/89

تعداد تصاویر : 8 عدد

پيكان -استقلال

توضیحات :

پيكان - استقلال 24/11/89

تعداد تصاویر : 10 عدد

تصاویر متفرقه گروه فوتبال

توضیحات :

تصاویری از بازی های تیم فوتبال پیکان

تعداد تصاویر : 5 عدد

Website Security Test